Jouw WordPress website op maat

Custom WordPress website

A WordPress website offers many advantages, including user-friendliness for people with limited technical knowledge. But even though WordPress is a simple Content Management System, designing and building a user-friendly and findable website without specific WordPress expertise remains a challenge. Built by Ellen shares its expertise free of charge to make Christian services and products accessible online. She builds or optimizes custom WordPress websites.

WordPress website op maat

Jouw WordPress website op maat

In onze digitale wereld is online zichtbaarheid belangrijk, ook voor evangelische organisaties, zodat diegenen die vanuit huis zoeken, ook vinden! Een WordPress website biedt veel voordelen waaronder gebruiksvriendelijkheid voor mensen met beperkte technische kennis. Maar ondanks dat WordPress een eenvoudig Content Management Systeem is, blijft het ontwerpen en bouwen van een gebruiksvriendelijke, mobiel vriendelijke en vindbare website zonder specifieke WordPress expertise, een uitdaging. Built by Ellen deelt haar expertise kostenloos om evangelische diensten en producten online toegankelijk te maken. Zij bouwt of optimaliseert WordPress websites op maat.

How to go about

Jouw organisatie online met Built By Ellen

Your organisation user-friendly online?

Does your Christian organization want to go online or is your Christian organization already online, but would you like to improve its online visibility? Any WordPress challenges that you would like assistance with? Built By Ellen offers tailor-made voluntary support. Register your challenge or contact me via the contact form, and I will contact you to discuss your wishes and challenges. This is how I generally proceed:

How can I apply?

Send a message via the Start your project form. Do you already have a website? Please also mention the domain name so that I can take a look.

Werkwijze

Jouw organisatie optimaal online?

Jouw organisatie online met Built By Ellen

Wil jouw evangelische organisatie online of is jouw evangelische organisatie al online, maar wil je de online zichtbaarheid graag verbeteren? Zijn er WordPress uitdagingen waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Built By Ellen biedt vrijwillige ondersteuning op maat. Meld jouw uitdaging aan, dan neem ik contact met je op om de wensen en uitdagingen te bespreken. Dit is hoe ik over het algemeen te werk ga:

Hoe kan ik me aanmelden?

Stuur een WhatsApp bericht of mail via het formulier Start jouw project. Heb je al een website? Vermeld dan tevens de domeinnaam zodat ik alvast een kijkje kan nemen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Stuur een bericht via het formulier Start jouw project. Heb je al een website? Vermeld dan ook de domeinnaam zodat ik alvast een kijkje kan nemen.

Avantages of a WordPress website at a glance

  • Simple website builder

  • Simple content management

  • Extensive design options

  • Plugins voor extra functionality

  • Extensive support network

A WordPress website offers numerous advantages

The intuitive WordPress content management system (CMS) makes editing and adding content easy. Users can effortlessly publish pages, upload images, embed videos, add contact forms, and manage pages. With an extensive range of customizable templates and themes, users can easily apply designs to suit their needs. This flexibility ensures that websites can grow with the goals of their creators.

Furthermore, WordPress can be expanded with plugins that allow users to improve their websites with additional functionalities. From SEO optimization to language choice integration or sharing via social media; there is a plugin available for it.

Another advantage of WordPress is its strong community and support network. With millions of users worldwide, there are a wealth of resources, tutorials, forums and online communities where users can seek advice, solve problems and share knowledge. This makes WordPress a reliable and sustainable choice for website development.

Get to know the limitless possibilities of WordPress and WP plugins.

Een WordPress-website biedt tal van voordelen

De voordelen van een WordPress website op een rij

  • Eenvoudige websitebouwer

  • Eenvoudig contentbeheer
  • Uitgebreide ontwerpopties
  • Plugins voor functionaliteit uitbreiding

  • Uitgebreid ondersteuningsnetwerk

WordPress biedt tal van voordelen

Het intuïtieve WordPress content management systeem (CMS) maakt het bewerken en toevoegen van inhoud eenvoudig. Gebruikers kunnen moeiteloos pagina’s publiceren, afbeeldingen uploaden, video’s insluiten, contactformulieren toevoegen en pagina’s beheren. Met een uitgebreid scala aan aanpasbare sjablonen en thema’s, kunnen gebruikers gemakkelijk ontwerpen toepassen die aan hun behoeften voldoen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat websites kunnen meegroeien met de doelstellingen van hun makers.

Bovendien is WordPress uit te breiden met plugins waardoor gebruikers hun websites kunnen verbeteren met aanvullende functionaliteit. Van SEO-optimalisatie tot taalkeuze-integratie of het delen via sociale media; er is een plugin voor beschikbaar.

Een ander voordeel van WordPress is de sterke gemeenschap en het ondersteuningsnetwerk. Met miljoenen gebruikers wereldwijd zijn er een schat aan bronnen, tutorials, forums en online gemeenschappen waar gebruikers advies kunnen inwinnen, problemen kunnen oplossen en kennis kunnen delen. Hierdoor is WordPress een betrouwbare en duurzame keuze voor website-ontwikkeling.

Maak kennis met de grenzeloze mogelijkheden van WordPress en WP-plugins.

Stay informed?

Sign up for the monthly newsletter