Matteüs 7:7

In Matteüs 7:7 staat geschreven: “Zoekt en gij zult vinden”. Of in modernere taal (NBV21): “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan”. Deze eenvoudige, doch krachtige woorden dragen een diepgaande betekenis in spirituele zin, en kunnen ook doorgetrokken worden in de context van de digitale wereld waarin we vandaag de dag leven.

In die context zou je kunnen zeggen dat het voor christelijke en evangelische organisaties belangrijk is om online zichtbaar en vindbaar te zijn voor degenen die vanuit huis zoeken naar spirituele begeleiding, antwoorden op levensvragen, gemeenschap en onderwijs. En je kunt het ook omdraaien; voor mensen die vanuit huis zoeken naar spirituele begeleiding, antwoorden op levensvragen, gemeenschap en onderwijs, is het cruciaal dat christelijke en evangelische organisaties online gemakkelijk te vinden en duidelijk zichtbaar zijn.

“Zoekt en gij zult vinden”

Het gebod om te zoeken en te vinden is diep verankerd in het christelijke geloof. Het gaat niet alleen om het zoeken naar God en Zijn wil, maar ook om het vinden van gemeenschap, onderwijs en geestelijke groei. In de moderne context van het internet, zou je dit kunnen vertalen naar actieve inzet van christelijke en evangelische organisaties om hun websites vindbaar te maken, zodat zij gemakkelijk gevonden kunnen worden door diegene die op zoek is naar geestelijke begeleiding en ondersteuning.

Het belang vindbaarheid voor discipelschap

Discipelschap is een belangrijk en centraal aspect van het christelijk geloof. Het gaat om het verspreiden van de blijde boodschap van het evangelie. Het begeleiden en onderwijzen van gelovigen om te groeien in hun relatie met God en hun begrip van Zijn Woord. Een goede vindbaarheid van bronnen voor bijbelstudie, theologisch onderwijs en geestelijke groei op het internet is daarom van vitaal belang voor het bevorderen van discipelschap binnen de christelijke gemeenschap. Het is van belang om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie. Een goede vindbaarheid op het internet vergroot de kans dat mensen die op zoek zijn naar antwoorden op hun spirituele vragen, in aanraking komen met de boodschap van hoop en liefde die het christendom biedt.

Blijf op de hoogte

Ontvang de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte!